Εκδήλωση διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου
Εκδήλωση διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Αγρινίου σας προσκαλεί στην Εκδήλωση Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 3 Μαρτίου και ώρα 12.00. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι ο ακόλουθος:

https://www.youtube.com/watch?v=At_nekS5oqs

Εάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θελήσετε να υποβάλετε ένα ερώτημα, παρακαλούμε αποστείλετέ το στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου, το οποίο υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/2/2022. Στόχος της Διαβούλευσης είναι η συλλογή προτάσεων από πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις, ενώ σκοπός της διαδικασίας είναι η «μετατροπή» των προτάσεων αυτών σε δράσεις και έργα για το Δήμο Αγρινίου. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τη Διαβούλευση θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://ep-agrinio.gr/, όπου έχει αναρτηθεί επίσης το πλήρες κείμενο του Προγράμματος.

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, κ. Σκορδόπουλος. Θα ακολουθήσει α) η παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος από μέλος της Ομάδας Έργου και β) τοποθετήσεις των συμμετεχόντων.

Με εκτίμηση,

Δ. Σκορδόπουλος

Αντιδήμαρχος Αγρινίου

Συνημμένα: Α' μέρος Επιχειρησιακού Προγράμματος | Πρόσκληση


Έναρξη διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου
Έναρξη διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγρινίου

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ο Δήμος Αγρινίου ολοκλήρωσε την α’ φάση του έργου εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Αποτέλεσμα της α’ φάσης είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δήμου για την επόμενη χρονική περίοδο, ο οποίος υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 21/2/2022.

Επόμενο βήμα είναι η Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το α’ μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός) έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και είναι προσβάσιμο από όλους.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς έργων του Δήμου μας, συμβάλλοντας από σήμερα μέχρι τις 9 Μαρτίου 2022 με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους με τους εξής τρόπους:

  • Μέσω της πλατφόρμα διαβούλευσης: http://www.ep-agrinio.gr
  • Μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Με τη συμμετοχή τους σε ημερίδα διαβούλευσης, η οποία θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες. Οι λεπτομέρειες της ημερίδας θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του Δήμου και του έργου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του ενός Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα της Διαβούλευσης θα αξιοποιηθεί για την εξειδίκευση του στρατηγικού σχεδιασμού σε έργα και δράσεις με άμεσα ωφελούμενους τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.


Ο Δήμαρχος Αγρινίου
Γ. Παπαναστασίου

Συνημμένα: Α' μέρος Επιχειρησιακού Προγράμματος | Δελτίο τύπου


Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας έργου

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου, ο Δήμος θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα του έργου. Η ιστοσελίδα αυτή για χρησιμοποιηθεί αφενός για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για το έργο και την εξέλιξή του, αφετέρου για την υποστήριξη της Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μετά την ψήφιση του Α' μέρους - Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΠ Αγρινίου και πριν από την εκπόνηση του Β' μέρους - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οικονομικού Προγραμματισμού, πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το αναρτημένο Α' μέρος και να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.

Στόχος της Διαβούλευσης θα είναι η συλλογή ανατροφοδότησης από αυτούς για τους οποίους δημιουργείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σκοπός είναι η "μετατροπή" της ανατροφοδότησης αυτής σε στρατηγικές, δράσεις και έργα για το Δήμο μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος
Γ. Παπαναστασίου


Έναρξη εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Ο Δήμος Αγρινίου έχει εκκινήσει τις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται από τη νομοθεσία. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του ενός Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται τεκμηριωμένα οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, ενώ, παράλληλα, εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.


Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία και συντάσσει το σχέδιο του Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.


Στόχος είναι το επόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου να προκύψει μέσα από διαδικασίες συμμετοχικότητας και συναίνεσης. Να αντικατοπτρίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου μας και να προτείνει ρεαλιστικές δράσεις για την ικανοποίησή τους. Ως πρώτο βήμα της ανωτέρω διαδικασίας, ο Δήμος έχει απευθύνει πρόσκληση στις υπηρεσίες του και σε αναπτυξιακούς φορείς που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στο Δήμο να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις στρατηγικές προτάσεις τους για τη βελτίωση της αναπτυξιακής εικόνας της περιοχής μας, απαντώντας σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Σε επόμενη φάση του έργου, όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και συλλογικοί φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος.


Ο Δήμαρχος
Γ. Παπαναστασίου


2021 - 2022 © Δήμος Αγρινίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Powered by Aplikko | Developed by Data Consultants