Έναρξη λειτουργίας ιστοσελίδας έργου

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Στο πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού του Προγράμματος του Δήμου Αγρινίου, ο Δήμος θέτει σε λειτουργία την ιστοσελίδα του έργου. Η ιστοσελίδα αυτή για χρησιμοποιηθεί αφενός για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για το έργο και την εξέλιξή του, αφετέρου για την υποστήριξη της Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Μετά την ψήφιση του Α' μέρους - Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΠ Αγρινίου και πριν από την εκπόνηση του Β' μέρους - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οικονομικού Προγραμματισμού, πολίτες, φορείς και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν το αναρτημένο Α' μέρος και να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους.

Στόχος της Διαβούλευσης θα είναι η συλλογή ανατροφοδότησης από αυτούς για τους οποίους δημιουργείται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Σκοπός είναι η "μετατροπή" της ανατροφοδότησης αυτής σε στρατηγικές, δράσεις και έργα για το Δήμο μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Δήμαρχος
Γ. Παπαναστασίου


2021 - 2024 © Δήμος Αγρινίου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος | Powered by Aplikko | Developed by Data Consultants